Certificeringen

Klugt streeft naar een productie die maatschappelijk verantwoord is en aan alle huidige eisen voldoet.
Bovendien proberen wij in te spelen op nieuwe aspecten binnen dit gebied. Hiermee hopen we optimaal aan de wensen van zowel de markt als onze klanten te vervullen.

MPS-A+

MPS is een keurmerk in de bloemen- en planten handel en geeft aan hoe milieuvriendelijk de teelt is. Milieu Programma Sierteelt bekijkt verschillende aspecten binnen de teelt zoals gewasbeschermingsmiddelen, energie en afval. Wij zijn in het bezit van het MPS-A+ certificaat dit is het hoogste en strengste niveau binnen de MPS certificering.

MPS-GAP

MPS-GAP is gericht op de traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne van producten. Binnen de sierteeltsector is deze certificering vooral relevant voor supermarkten en andere retailers. Het certificatieschema is gebaseerd op het bekende GlobalGAP-certificaat van supermarktorganisaties in Europa.

Milieu

Een duurzaam productie proces is essentieel om aan de vraag van de markt te voldoen. Klugt is daarom 100% gefocust om binnen dit gebied aan alle eisen te voldoen. Hieronder een overzicht met voorbeelden hoe wij ons productie proces verduurzamen nu en in de toekomst.
• Op onze locaties word al het water hergebruikt. Om in staat te zijn het water te hergebruiken wordt het via UV-filters en Ozon installaties gezuiverd en ontsmet. Hierdoor zijn we in staat het water zonder risico te recirculeren
• Door gebruik te maken van een warmte-krachtkoppeling (WKK) wekken we zelf stroom op. De daarbij vrijgekomen warmte gebruiken we tijdens de opkweek van de planten.
• We voldoen aan de hoogste certificeringen binnen het MPS systeem. Dit betekent dat we continue gefocust zijn op het verduurzamen van het productie proces.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk aspect binnen onze organisatie. Klugt streeft er naar een verantwoorde plek in de samenleving aan te nemen, met oog voor de medemens.
• Warmte bedrijf Bergschenhoek voorziet onze locatie in bleiswijk van aardwarmte. 

nl_NL_formalDutch